0%

Energie & Verduurzaming

Warmtenet, zonnepanelen, warmtepompen, isolatie.

Appartementsrecht Energie & Verduurzaming

Het verduurzamen van gebouwen en de omgeving van VvE’s kan bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen, installeren van warmtepompen of andere gasloze verwarming, isolatie en het aanbrengen van laadpalen voor elektrische auto’s. Soms wordt het initiatief daartoe genomen door de VvE, maar het kan ook uitsluitend één lid zijn die verduurzamingsmaatregelen voor eigen rekening en risico wenst te realiseren. Hoe maakt u daarover duidelijke en evenwichtige afspraken zonder dat de vergadering daarover een nietig of vernietigbaar besluit neemt. Hoe verdeelt u de zeggenschap, kosten en baten als een externe partij zonnepanelen op het gemeenschappelijke dak van de VvE gaat exploiteren? Wie is er verantwoordelijk voor de aanleg en afrekening van een laadpaal voor elektrische voertuigen in de VvE? Wie is er verantwoordelijk voor de afbetaling van de lening? Zo leiden verduurzamingsvoornemens vaak tot nog meer vragen. Als adviseur van zowel de rijksoverheid als de grote gemeenten, banken, non-profit instellingen en VvE’s bij verduurzamingstrajecten en de financiering hiervan, hebben De Advocaten van Riet deze puzzel al meerdere malen gemaakt en voldoende parate kennis om VvE’s te adviseren over bijvoorbeeld aannemingsovereenkomsten, geldlenings- overeenkomsten, gebruikersovereenkomsten en de te volgende route bij het nemen van geldige besluiten binnen de vergadering van eigenaars. Zo weten alle betrokken – zoals leden, financiers en leveranciers – waar zij aan toe zijn en kan erop vertrouwd worden dat besluiten rechtsgeldig worden genomen en in stand blijven.

Klik hier om u aan te melden voor onze VvE nieuwsbrief

Dennis Reijnders helpt u graag verder binnen de expertise Appartementsrecht