0%

Faillissementen en surséances

Wij zijn gespecialiseerd in insolventierecht. Onze kennis en ervaring als curator en bewindvoerder zetten we ook graag in het voortraject in. Zo kan insolventie wellicht worden voorkomen.

Faillissementen en surséances

Wij zijn gespecialiseerd in insolventierecht. Al onze insolventiespecialisten zijn lid van INSOLAD en hebben de INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding met succes doorlopen. Daarmee hebben we de afgelopen 35 jaar een solide reputatie opgebouwd. Onze taken vervullen wij vakkundig, doelmatig en op een professionele wijze. Als curator of bewindvoerder laten we ons niet alleen leiden door de belangen van de boedel en de schuldeisers. We hebben bijvoorbeeld ook oog voor het behoud van werkgelegenheid.

Ondertussen moet een curator of bewindvoerder snel handelen. Direct na de benoeming moet beslist worden over belangrijke zaken. Wordt de onderneming voortgezet, is er sprake van een doorstart of een activa-passivatransactie? Crediteuren, banken, leveranciers, verhuurders en de belastingdienst hebben allemaal tegengestelde wensen en eisen. Iedereen wil dat zijn belangen het best behartigd worden. In het overleg met alle betrokkenen nemen wij de regie. Immers, wij kennen dit speelveld als geen ander.

Onze kennis en ervaring als curator en bewindvoerder zetten we ook graag in het voortraject in. Zo kan insolventie wellicht worden voorkomen.

Voor faillissementsverslagen verwijzen wij u naar https://insolventies.rechtspraak.nl