0%

Accountants en aansprakelijkheid

De rol van de accountant ligt steeds meer onder het vergrootglas. Daarbij wordt zijn handelen onder meer getoetst aan de geldende beroepsregels.

Accountants en aansprakelijkheid

De rol van de accountant ligt steeds meer onder het vergrootglas. Kloppen de cijfers wel? En zo niet, wat betekent dat dan? Onder omstandigheden kan een accountant aansprakelijk worden gehouden voor fouten bij zijn werkzaamheden en in jaarrekeningen. Daarbij wordt zijn handelen ondermeer getoetst aan de geldende beroepsregels. 

Wij hebben ervaring met het voeren van procedures tegen accountants, ondermeer bij de Accountantskamer. 
Daarnaast hebben we in faillissementen diverse malen schikkingen met accountants bereikt.
Tegelijkertijd adviseren we ook accountants zelf. Bijvoorbeeld als zij geconfronteerd worden met een klacht of claim.
We werken hierbij regelmatig samen met externe financiële deskundigen, die de claim of het verweer daartegen cijfermatig kunnen onderbouwen.

En alhoewel vaak wordt gezegd dat juristen niet kunnen rekenen, vinden we cijfers ook heel leuk!

Maarten Jansen helpt u graag verder binnen de expertise Accountants en aansprakelijkheid