Ernstig verstoorde verhoudingen: besluit tot verwijdering uit vergadering

LJN: CA1152 | Sector kanton Rechtbank Alkmaar | 12 februari 2013 – In een ALV raken de gemoederen dermate verhit, dat de voorzitter besluit de gemachtigde van enkele eigenaars uit de vergadering te verwijderen. De kantonrechter laat dat besluit in stand. Ook verzoeken tot vernietiging van andere besluiten, waaronder het besluit om geen nieuwe jaarstukken op te maken over een boekjaar dat reeds is afgerond, worden afgewezen.

Volledige uitspraak: LJN: CA1152 | Sector kanton Rechtbank Alkmaar | 12 februari 2013


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert