Ernstig verstoorde verhoudingen: besluit tot verwijdering uit vergadering

LJN: CA1152 | Sector kanton Rechtbank Alkmaar | 12 februari 2013 – In een ALV raken de gemoederen dermate verhit, dat de voorzitter besluit de gemachtigde van enkele eigenaars uit de vergadering te verwijderen. De kantonrechter laat dat besluit in stand. Ook verzoeken tot vernietiging van andere besluiten, waaronder het besluit om geen nieuwe jaarstukken op te maken over een boekjaar dat reeds is afgerond, worden afgewezen.

Volledige uitspraak: LJN: CA1152 | Sector kanton Rechtbank Alkmaar | 12 februari 2013


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert