Whitepaper Ruzieontvlechting

Samenwerken is topsport. Dat geldt ook voor samenwerkingsverbanden vanuit BV’s of NV’s. De samenwerking tussen aandeelhouders verloopt daarom niet altijd goed. In verreweg de meeste gevallen kan daarvoor een oplossing worden gevonden. Maar dat is niet altijd mogelijk. Sommige partijen stellen zich uiterst onredelijk op. Vooral bij een 50%-50% participatie of een minderheidsbelang, kan dat een groot probleem opleveren. Bij verstoorde verhoudingen zonder uitzicht op een oplossing, gaat het vaak van kwaad tot erger. Door het belang van de vennootschap als uitgangspunt te nemen en daar juridisch op in te zetten, kan dan een oplossing worden geforceerd. In dit whitepaper wordt uitgelegd hoe dat kan worden aangepakt.

    Request Whitepaper:
    Waarom whitepapers?

    We zijn ervan overtuigd dat onze expertise in wet- en regelgeving nog maar het startpunt vormt voor de meerwaarde die wij kunnen bieden. Waar het in onze ogen namelijk om gaat is hoe wet- en regelgeving praktisch kan worden toegepast op een manier die meerwaarde creëert voor onze relaties. En hoe deze kennis op een heldere manier kan worden gedeeld. Daarom maken wij gebruik van whitepapers: een overzichtelijk en kort document waarin op een goed begrijpelijke manier wordt uitgelegd hoe met behulp van juridische instrumenten kan worden omgegaan met kansen en bedreigingen.