Whitepaper Ontslag statutair bestuurder

Een statutair bestuurder is arbeidsrechtelijk gezien geen gewone werknemer, als hij al werknemer is. De statutair bestuurder heeft een bijzondere rechtspositie die zich op het snijvlak van het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht bevindt. Zo geldt voor een statutair bestuurder bijvoorbeeld geen preventieve ontslagtoets en heeft hij een zorgplicht jegens de vennootschap en haar aandeelhouders. Bij het (voornemen tot) ontslag van een statutair bestuurder is het dan ook noodzakelijk om zowel arbeidsrechtelijk als vennootschapsrechtelijk de juiste route te bewandelen en stappen te zetten. In dit whitepaper wordt uitgelegd hoe dat kan worden aangepakt.

    Whitepaper aanvragen:
    Waarom whitepapers?

    We zijn ervan overtuigd dat onze expertise in wet- en regelgeving nog maar het startpunt vormt voor de meerwaarde die wij kunnen bieden. Waar het in onze ogen namelijk om gaat is hoe wet- en regelgeving praktisch kan worden toegepast op een manier die meerwaarde creƫert voor onze relaties. En hoe deze kennis op een heldere manier kan worden gedeeld. Daarom maken wij gebruik van whitepapers: een overzichtelijk en kort document waarin op een goed begrijpelijke manier wordt uitgelegd hoe met behulp van juridische instrumenten kan worden omgegaan met kansen en bedreigingen.