Drie tips om automatisch op de hoogte te blijven van plannen en besluiten in uw omgeving

Drie tips om automatisch op de hoogte te blijven van plannen en besluiten in uw omgeving

Iedereen wordt geacht zichzelf te informeren over plannen en besluiten in zijn omgeving. Vroeger was dit een uitdaging. De Staatscourant werd (en wordt) door bijna niemand gelezen en de bezorging van het huis-aan-huisblad was (en is) ook geen zekerheid. Sinds een paar jaar is dat veranderd. Daarom, drie tips om automatisch op de hoogte te blijven van plannen en besluiten.

Tip 1 – Abonnement op ‘Berichten over uw buurt’

Een paar jaar geleden heeft de overheid de e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’ in het leven geroepen. Alle besluiten afkomstig van voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies die direct invloed hebben op ‘uw buurt’ worden bijna dagelijks naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Denk hiervoor onder meer aan vergunningen en (ontwerp)bestemmingsplannen. Zodoende blijft u op de hoogte! Aarzel dan ook niet en maak gebruik van deze link: https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken.

Maar dit is nog niet voldoende. Met het invoeren van het e-mailadres en een postcode – de postcode van ‘uw buurt’ – moet ook een straal worden opgegeven. Die straal bepaalt het gebied rondom ‘uw buurt’ waarover u alle besluiten wenst te ontvangen. Hoe groter de straal, hoe meer informatie u ontvangt, hoe onoverzichtelijker het wordt. Daarom:

Tip 2 – Kies de straal zorgvuldig

De e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’ kent een straal van 250 meter oplopend tot de hele gemeente. De vraag die u zichzelf moet stellen is: moet ik werkelijk weten wat er in de hele gemeente gebeurt of is het voldoende als ik een straal van bijvoorbeeld 1.000 meter kies?

Natuurlijk wil u weten welke plannen en besluiten rechtstreeks van toepassing zijn op uw vastgoed. In dat geval kunt u volstaan met de kleinste straal. Daarbij blijft het echter niet. U wil namelijk ook weten welke plannen en besluiten potentieel gevolgen hebben voor uw vastgoed. Voor de eigenaar van een woning is het normaliter niet relevant welke plannen of besluiten er op 3.000 meter van die woning zijn. De kans is namelijk klein dat de eigenaar en/of gebruiker van die woning gevolgen zullen ondervinden van die plannen of besluiten. Voor de eigenaar en/of huurder van een winkel is dat een ander verhaal. Als in dezelfde gemeente of in de buurt daarvan een outletcentrum uit de grond wordt gestampt, dan kan dit enorme invloed hebben op de detailhandel in de omgeving en daarmee de waarde van het vastgoed.  Kortom, de keuze van de straal moet zorgvuldig overwogen worden.

Tip 3 – Herhaal tips 1 en 2

Heeft u meer vastgoed? Dan is tip 3 een open deur. U kunt meerdere postcodes van ‘uw buurt’ of eigenlijk ‘uw buurten’ opgeven. Op die manier kunt u op de hoogte blijven van alle besluiten die direct  invloed hebben op al uw vastgoed.

Heeft u geen zin om deze e-mails allemaal door te nemen, dan kunt u dit werk waarschijnlijk uitbesteden aan uw vastgoedbeheerder. Of dat overigens al gebeurt, is mij niet bekend. Mocht dat niet het geval zijn, dan is het een gat in de markt en beschouw ik het als de verborgen tip 4.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert