Gerichtshoheitenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden
in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

 • mr. Mirte Beker staat geregistreerd op de rechtsgebieden Huurrecht en Verbintenissenrecht;
 • mr. JanJacob Bijkerk staat geregistreerd op het rechtsgebied Vastgoedrecht;
 • mr. Diederick van Dalen staat geregistreerd op het rechtsgebied Insolventierecht;
 • mr. Lies van Dooren staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Huurrecht met het sub rechtsgebied Bedrijfsruimte;
 • mr. Wouter van Galen staat geregistreerd op het rechtsgebied Omgevingsrecht;
 • mr. Maarten Jansen staat geregistreerd op de rechtsgebieden Insolventierecht en Ondernemingsrecht;
 • mr. Anne Koopman staat geregistreerd op het rechtsgebied Arbeidsrecht;
 • mr. Richard de Laat staat geregistreerd op het rechtsgebied Vastgoedrecht;
 • mr. Kim Meekes staat geregistreerd op het rechtsgebied Insolventierecht;
 • mr. Harke Plas staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Burgerlijk Procesrecht met het sub rechtsgebied Litigation, en het hoofdrechtsgebied Ondernemingsrecht met de sub rechtsgebieden Fusies en overnames, Vennootschappen, Bestuurdersaansprakelijkheid en Stichtingen en Verenigingen;
 • mr. Dennis Reijnders staat geregistreerd op het rechtsgebied Vastgoedrecht;
 • mr. Jeroen Rouers staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Insolventierecht met de sub rechtsgebieden Faillissement en Surseance van betaling en het hoofdrechtsgebied Ondernemingsrecht met de sub rechtsgebieden Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschappen en Verenigingen en stichtingen;
 • mr. Charlotte van Sadelhoff staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Omgevingsrecht met de sub rechtsgebieden Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht en Ruimtelijk bestuursrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen
van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder
geregistreerd hoofdrechtsgebied.