0%

Behörden und Schäden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Behörden und Schäden

Introductie

Overheidshandelen of -nalaten kan schade veroorzaken. Zo kan het onrechtmatig weigeren van een vergunning schade veroorzaken. Ook wanneer het handelen van de overheid rechtmatig is, kunt u schade lijden. Bijvoorbeeld bij wijziging van een bestemmingsplan of de realisatie van publieke werken. U kunt de overheid aanspreken om meerdere redenen zoals onrechtmatige overheidsdaad, planschade of nadeelcompensatie. Wij geven een reële inschatting van uw kansen op schadevergoeding  en pakken daarna desgewenst door.