0%

Kauf und Verkauf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Kauf und Verkauf

Introductie

Een koopovereenkomst vormt de basis voor de relatie tussen koper en verkoper. Dit is bij uitstek de plek om uw risico’s te benoemen, toe te bedelen en te beheersen. Geen vastgoedproject is hetzelfde. Dus is het zaak de bepalingen in de koopovereenkomst passend te maken. Wij brengen de juiste nuance aan en leveren maatwerkcontracten. Dat is nodig om dat wat partijen bedoeld hebben ook zo te laten werken. Ook afgeleide rechtsvormen als koopopties, recht van eerste koop en sale-and-lease-back-constructies behoren tot ons specialisme. Daarnaast procederen we als het verkochte gebreken heeft of als één van de partijen na de koop de afspraken niet nakomt.