Arbitragebeding onredelijk bezwarend voor consumenten?

In nagenoeg alle algemene voorwaarden bij aannemingsovereenkomsten, of het nu de AVA 1992 of bijvoorbeeld de UAV 1989 betreft, is bepaald dat uitsluitend de Raad van Arbitrage voor de Bouw (hierna: RvA) bevoegd is om over geschillen tussen partijen te…
07 november 2011

Einde arbeidsovereenkomst bestuurder /DGA bij aanvraag eigen faillissement

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft recent geoordeeld (5 juli 2011, LJN: BR0320, Gerechtshof Leeuwarden) dat de arbeidsovereenkomst tussen de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)/bestuurder en zijn vennootschap per direct ophoudt te bestaan, op het moment dat de DGA zèlf het faillissement…

De aansprakelijkheid van de externe beheerder/bestuurder

VvE’s maken in toenemende mate gebruik van de diensten van externe beheerders/bestuurders. Dat komt doorgaans het beheer van de VvE ten goede. Anders dan een ledenbestuur heeft de beheerder meerdere VvE’s in beheer. Bovendien geldt de overeenkomst met de VvE…

Wetsvoorstel Incassokosten

In de afgelopen jaren is een discussie op gang gekomen over de wijze waarop incassobureaus te werk gaan en over de tarieven die zij hanteren voor de inning van vorderingen. Zo hebben diverse tv-programma’s, maar ook tijdschriften en kranten, regelmatig…
07 december 2010

Wijziging van de opbouw, opname en het verval van vakantiedagen? Wetsvoorstel naar de Tweede kamer

Naar aanleiding van een aantal uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap over de wijze waarop “de richtlijn betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd” moet worden uitgelegd, is een wijziging van een aantal…
13 september 2010

Beëindiging arbeidsovereenkomst via het UWV-Werkbedrijf: geen vergoeding?

Een vaak gehoorde opmerking van werkgevers is dat hen is geadviseerd een werknemer te ontslaan via het UWV WERKbedrijf, omdat een werkgever dan geen vergoeding hoeft te betalen aan de werknemer. In beginsel is dit juist, maar hierbij wordt voorbij…

De dividenduitkering bij de Flex-BV en de SPE

De komende jaren zullen er twee nieuwe rechtsvormen worden geïntroduceerd: de Flex-BV en de Europese BV, de zogenaamde Societas Privata Europaea (SPE). De bedoeling van deze rechtsvormen is om het huidige BV-recht te flexibiliseren, zodat de ondernemer meer vrijheid krijgt…

Maximering ontbindingsvergoeding

Een mogelijk toekomstige aanpassing in “vergoedingenland” komt voort uit het concept wetsvoorstel maximering vergoeding voor hogere inkomens. Tijdens het najaarsoverleg 2008 hebben de sociale partners en de Minister afspraken gemaakt over het maximeren van de vergoeding voor hogere inkomens. Dit…

Arbeidsrecht: de nieuwe Aanbevelingen

De Kring van Kantonrechters heeft op 30 oktober 2008 haar Aanbevelingen gewijzigd. Deze wijzigingen gelden voor ontbindingsverzoeken die op of na 1 januari 2009 worden ingediend. Deze gewijzigde Aanbevelingen gelden voor inhoudelijke procedures, maar uiteraard hebben zij ook hun uitwerking…