Beëindiging arbeidsovereenkomst via het UWV-Werkbedrijf: geen vergoeding?

Een vaak gehoorde opmerking van werkgevers is dat hen is geadviseerd een werknemer te ontslaan via het UWV WERKbedrijf, omdat een werkgever dan geen vergoeding hoeft te betalen aan de werknemer. In beginsel is dit juist, maar hierbij wordt voorbij…

De dividenduitkering bij de Flex-BV en de SPE

De komende jaren zullen er twee nieuwe rechtsvormen worden geïntroduceerd: de Flex-BV en de Europese BV, de zogenaamde Societas Privata Europaea (SPE). De bedoeling van deze rechtsvormen is om het huidige BV-recht te flexibiliseren, zodat de ondernemer meer vrijheid krijgt…

Maximering ontbindingsvergoeding

Een mogelijk toekomstige aanpassing in “vergoedingenland” komt voort uit het concept wetsvoorstel maximering vergoeding voor hogere inkomens. Tijdens het najaarsoverleg 2008 hebben de sociale partners en de Minister afspraken gemaakt over het maximeren van de vergoeding voor hogere inkomens. Dit…

Arbeidsrecht: de nieuwe Aanbevelingen

De Kring van Kantonrechters heeft op 30 oktober 2008 haar Aanbevelingen gewijzigd. Deze wijzigingen gelden voor ontbindingsverzoeken die op of na 1 januari 2009 worden ingediend. Deze gewijzigde Aanbevelingen gelden voor inhoudelijke procedures, maar uiteraard hebben zij ook hun uitwerking…

Tegenstrijdig belang

De bestuurder van een vennootschap doet er goed aan om zijn bestuursbesluiten te (laten) controleren op tegenstrijdig belang. Waarom? Het niet goed regelen van situaties waarin sprake is van tegenstrijdig belang kan grote gevolgen hebben. De vennootschap is namelijk niet…