Brochure oplaadpunt elektrische auto in VvE

Brochure oplaadpunt elektrische auto in VvE

Het aantal elektrische voertuigen in Nederland is in 2013 enorm toegenomen. Naar verwachting zal deze groei de komende jaren exponentieel worden voortgezet. Elektrisch rijden wordt door de overheid aangemoedigd door subsidies en lage belastingtarieven. Ook gemeenten steunen deze trend. Met name de grote steden zien mogelijkheden om door gebruik van elektrische voertuigen de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en geluidsoverlast te verminderen.

Het grootste gedeelte van de woningen in de grote steden zijn echter onderdeel van een appartementengebouw. In een appartementengebouw mag een eigenaar in de meeste gevallen niet zonder toestemming van de andere eigenaars een oplaadpunt aanleggen. Hiervoor is toestemming van de vereniging van eigenaars vereist. Voor het realiseren van een legaal oplaadpunt in een VvE is een juiste besluitvorming derhalve een vereiste.

De gemeenten Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam willen van de besluitvorming voor het aanleggen van een oplaadpunt in de vereniging van eigenaars geen beer op de weg maken en hebben daarom de handen ineen geslagen door een brochure over dit onderwerp op te laten stellen. De brochure bevat uitleg en tips over technische oplossingen en de vereiste besluitvorming in een vereniging van eigenaars.

De Advocaten van Van Riet heeft voor het juridische deel van de brochure zorg gedragen. Zo bevat de brochure een juridisch stappenplan voor de aanleg van een oplaadpunt en tips voor het verdelen en administreren van de elektriciteitskosten.

Klik hier om de brochure te downloaden


Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020; de oplossing tegen een domino aan faillissementen?

Inleiding Inmiddels heeft het coronavirus al wereldwijd zijn sporen achter gelaten. Ook in het bedrijfsleven is dat merkbaar. Noodgedwongen hebben veel bedrijven hun bedrijfsvoering (tijdelijk) drastisch moeten wijzigen of zelfs moeten staken. Hierdoor kunnen bedrijven problemen krijgen met de lopende…
04 augustus 2020

Omgevingsrechtelijke aspecten van hoogbouw – deel 2

De ruimte voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling wordt schaarser. Vanwege de enorme woningbouwopgave wordt er daarom weer meer gekeken naar uitbreiding. Een alternatief is hoogbouw. Hoogbouw kent specifieke, omgevingsrechtelijke vraagstukken die bij andere projecten geen of een minder grote rol van betekenis…
06 juli 2020

Omgevingsrechtelijke aspecten van hoogbouw – deel 1

De ruimte voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling wordt schaarser. Vanwege de enorme woningbouwopgave wordt er daarom weer meer gekeken naar uitbreiding. Een alternatief is hoogbouw. Hoogbouw kent specifieke, omgevingsrechtelijke vraagstukken die bij andere projecten geen of een minder grote rol van betekenis…
28 juni 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert