Brochure oplaadpunt elektrische auto in VvE

Brochure oplaadpunt elektrische auto in VvE

Het aantal elektrische voertuigen in Nederland is in 2013 enorm toegenomen. Naar verwachting zal deze groei de komende jaren exponentieel worden voortgezet. Elektrisch rijden wordt door de overheid aangemoedigd door subsidies en lage belastingtarieven. Ook gemeenten steunen deze trend. Met name de grote steden zien mogelijkheden om door gebruik van elektrische voertuigen de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en geluidsoverlast te verminderen.

Het grootste gedeelte van de woningen in de grote steden zijn echter onderdeel van een appartementengebouw. In een appartementengebouw mag een eigenaar in de meeste gevallen niet zonder toestemming van de andere eigenaars een oplaadpunt aanleggen. Hiervoor is toestemming van de vereniging van eigenaars vereist. Voor het realiseren van een legaal oplaadpunt in een VvE is een juiste besluitvorming derhalve een vereiste.

De gemeenten Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam willen van de besluitvorming voor het aanleggen van een oplaadpunt in de vereniging van eigenaars geen beer op de weg maken en hebben daarom de handen ineen geslagen door een brochure over dit onderwerp op te laten stellen. De brochure bevat uitleg en tips over technische oplossingen en de vereiste besluitvorming in een vereniging van eigenaars.

De Advocaten van Van Riet heeft voor het juridische deel van de brochure zorg gedragen. Zo bevat de brochure een juridisch stappenplan voor de aanleg van een oplaadpunt en tips voor het verdelen en administreren van de elektriciteitskosten.

Klik hier om de brochure te downloaden


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert