Bijdrageplicht conform akte terzijde gesteld

Rechtbank Amsterdam | 28 oktober 2009 | ECLI:NL:RBAMS:2009:BL3540 – De splitsingsakte verplicht eisers om mee te delen in de kosten van voorzieningen (gemeenschappelijke trappenhuizen, gangen en liften en gemeenschappelijke hydrofoor) waarvan zij geen gebruik kunnen maken, omdat de ruimten die bij hen in gebruik zijn daarmee niet in verbinding staan of daarop niet zijn aangesloten.  Pogingen om de akte van splitsing te laten wijzigen zijn op niets uitgelopen. Aan de vereisten van artikel 5:139 BW kunnen zij niet voldoen. De rechtbank verklaart voor recht dat het onder deze omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat eisers nog langer in deze kosten moeten delen.

Ik heb bedenkingen bij deze uitspraak. De rechtbank zet namelijk de deur open voor situaties als de onderhavige, waarin eigenaren met een beroep op deze uitspraak verschuldigdheid van verenigingsbijdragen betwisten. Nu was het in dit geval ook wel evident, dat de betreffende eigenaren tot in lengte van dagen zouden bijdragen aan voorzieningen waarvan zij onmogelijk profijt zouden kunnen hebben. Op zichzelf genomen komt de uitspraak tegemoet aan het rechtvaardigheidsgevoel van de betrokken eigenaren. Echter, in nagenoeg elke splitsing zijn er gedeelten waarvan bepaalde appartementseigenaren geen profijt kunnen hebben.  Zo beschouwd kan deze uitspraak een precedent schappen, dat de rechtszekerheid die noodzakelijk is bij de toepassing en uitleg van de akte van splitsing niet ten goede komt.

Deze uitspraak is vernietigd in hoger beroep. Het arrest met commentaar is eveneens te vinden op VvERecht.nl.

 Volledige uitspraak:  Rechtbank Amsterdam | 28 oktober 2009 | ECLI:NL:RBAMS:2009:BL3540


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert