Bestuursdwangbesluit richten aan VvE of individuele leden?

LJN: BR0759 Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht 22 juni 2011 – Wie moet de gemeente aanschrijven bij achterstallig onderhoud: de VvE of de individuele appartementseigenaren? Dat hangt af van de vraag aan welk gebouwdeel het achterstallig onderhoud zich voordoet. Hier was sprake van slechte balkons. Eerst schreef de gemeente de eigenaren individueel aan tot herstel. Die beslissing trok de gemeente later in, om vervolgens met een beroep op het Algemeen Reglement in kwestie (het splitsingsreglement) alsnog de VvE aan te schrijven. Een bewoner komt in bezwaar en beroep tegen beide beslissingen. De rechter oordeelt met een uitleg van de akte van splitsing in casu, dat de balkons behoren tot de constructieve delen van het gebouw en daarmee gemeenschappelijk zijn in de VvE. Nu op grond van artikel 8, derde lid, van het Algemeen Reglement de eigenaren en gebruikers verplicht zijn aan de vergadering van eigenaren de beslissing over te laten over het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, heeft verweerder terecht de VvE aangeschreven.

Het beroep daartegen wordt ongegrond verklaard. Voor wat het waard is wordt de ongegrondverklaring van de beslissing op bezwaar tegen de intrekking van de individuele last onder dwangsom wél gegrond verklaard: de hoor- en adviescommissie oordeelde in de bezwaarfase namelijk tot niet-ontvankelijk verklaring, terwijl in de daarop gebaseerde de beslissing op bezwaar de bezwaren zonder nader motivering ongegrond werden verklaard. Dat levert strijd met het motiveringsbeginsel op; de rechtgevolgen van het overigens terechte besluit blijven evenwel in stand.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert