Arine Visser – van de Peut is advocaat bij onze sectie Vastgoed. Hiervoor was zij werkzaam als projectmanager bij een adviesbureau. Daar leerde zij de ins en outs van vastgoedontwikkeling voor woningcorporaties en gemeenten. Deze ervaring en het behalen van haar bachelor ‘Ruimtelijke Ordening en Planologie’ geeft Arine een brede kennis van de vastgoedbranche. Een grote kennisvoorsprong die zij inzet om privaat- en bestuursrechtelijke aspecten van het vastgoed vlot en doelgericht te behandelen.

Arine is een gedreven advocate. Betrokken en betrouwbaar. Zij is in staat alle belangen scherp in het oog te houden. Juridische knelpunten en uitdagingen in partijverhoudingen motiveren haar om het best haalbare resultaat voor haar cliënten te bereiken.

Nevenactiviteiten

  • Penningmeester Stichting Kulturhus De Breehoek
  • Actief lid Jonge Balie Midden-Nederland

Arine

*

Publicaties van Arine Visser - van de Peut

Zorg beëindigd, huur ook beëindigd?

Lees Meer

Alles wat u moet weten over kamerverhuur in Utrecht zonder vergunning

Lees Meer

Wat is rechtsverwerking?

Lees Meer

‘Normaal gebruik’ bij een oude woning met zichtbaar achterstallig onderhoud

Lees Meer

Wijzigingen huurrecht woonruimte per 1 juli 2016

Lees Meer
Meer Arine

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert