0%

Webinarserie Kernpunten Omgevingswet

De Omgevingswet zal op 1 januari 2024 dan eindelijk in werking gaan treden. Wouter van Galen en Lina Knol, specialisten op het gebied van het omgevingsrecht, lichten in deze webinarserie in het najaar de kernpunten van de Omgevingswet toe. Zij praten u bij over de belangrijkste thema's binnen de Omgevingswet, zodat u goed voorbereid bent op de aanstaande inwerkingtreding. Daarbij komt elke week een ander thema aan bod. 

Woensdag 11 oktober (09:00 tot +/- 10:00 uur) - Omgevingsvergunning
Dit webinar is gericht op de omgevingsvergunning. Het uitgangspunt onder de Omgevingswet is dat een vergunningplicht de uitzondering is, maar is dit ook echt zo? Welke soorten activiteiten bestaan er onder de Omgevingswet en waaruit blijkt of die vergunningplichtig zijn? Wat is het toetsingskader voor vergunningverlening? In dit webinar lichten wij het bovenstaande toe, wijzen wij op bijzondere aandachtspunten en geven wij de nodige tips & tricks over de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Woensdag 18 oktober (09:00 tot +/- 10:00 uur) - Participatie & Kostenverhaal
Onder de Omgevingswet dienen burgers én ondernemers actief betrokken te worden bij de besluitvorming over de leefomgeving. In dit webinar wordt toegelicht wat participatie volgens de Omgevingswet is en hoe deze participatie vormgegeven dient te worden. Ook besteden wij aandacht aan veranderingen voor het kostenverhaal met de komst van de Omgevingswet.

Woensdag 25 oktober (09:00 tot +/- 10:00 uur) - Overgangsrecht
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden meer dan 26 wetten omgezet in 1 Omgevingswet, worden meer dan 60 AMVB's samengevat in 4 AMVB's en worden meer dan 75 ministeriële regelingen in 1 Omgevingsregeling gevoegd. Voor een groot deel van deze wet- en regelgeving zal overgangsrecht gelden. Wat zijn de beangrijkste overgangsbepalingen? Waar dient u op te letten bij gebieds- en/of projectontwikkeling? Dit alles komt in het laatste webinar uit deze webinarserie aan de orde.

Woensdag 1 november (09:00 tot +/- 10:00 uur) - Omgevingsplan
In deze webinar lichten wij toe welke rol het omgevingsplan speelt binnen de ruimtelijke ordening van gemeentes. Daarbij wordt onder andere aandacht geschonken aan de totstandkoming van het Omgevingsplan, de typen regels die in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen én wat de verschillen zijn met (het oude systeem van) het bestemmingsplan. Is het omgevingsplan het nieuwe bestemmingsplan? Wat wordt nu eigenlijk bedoeld met de "fysieke leefomgeving" waar het omgevingsplan over dient te gaan? Deze vragen - en meer - zullen aan bod komen, evenals een aantal praktijkvoorbeelden.  

​​​​​​​Deze webinarserie is gericht op professionals binnen de project- en gebiedsontwikkeling. Deelname is kosteloos. U kunt zich inschrijven voor de hele webinarserie, maar ook voor één of meer individuele webinars. Na aanmelding voor de webinars wordt direct een persoonlijke link toegezonden om aan de webinars deel te kunnen nemen. 

Datum

28 Jun 2023