0%

Gepubliceerd op: 10 Apr 2024

Lunchwebinarserie Actualiteiten VvErecht

Lunchwebinarserie Actualiteiten VvErecht

Uitdagende verduurzamingsdoelstellingen, krapte op de woningmarkt en een toenemend aantal gebouwen met funderingsschade. Het is een greep uit de actuele uitdagingen waarvoor ook VvE’s staan. Onze VvE-specialisten Claudia Siewers, Richard de Laat en Dennis Reijnders, gaan tijdens een 5-delige webinarserie in op de belangrijkste kansen en risico’s bij VvE vraagstukken waar we vandaag en in de toekomst voor staan. Elk webinar komt een ander thema aan bod.

Deze webinarserie is bedoeld voor vastgoedprofessionals, woningcorporaties, VvE beheerders, gemeenten en andere overheidsorganen die te maken hebben met verduurzamingsvraagstukken. Als onze relatie is deelname voor u kosteloos. U kunt zich inschrijven voor de hele webinarserie, maar ook voor één of meer individuele webinars. Na aanmelding voor de webinars wordt direct een persoonlijke link toegezonden om aan een of meerdere webinars deel te kunnen nemen.

Programma


Algemene inleiding appartementsrecht (dinsdag 16 april van 12:00 tot 13:00 uur)
In dit webinar geven we een kernoverzicht van het appartementsrecht, essentieel voor iedereen die te maken krijgt met de onderwerpen van de opvolgende webinars. We bespreken de basisprincipes, rechten en plichten van eigenaars, organen van de VvE, zeggenschap en besluitvorming. Dit webinar biedt de basiskennis om later meer over optoppen, funderingen, de gebruiksovereenkomst en warmtenetten te leren.

Optoppen (dinsdag 21 mei van 12:00 tot 13:00 uur) 
Optoppen, het toevoegen van extra verdiepingen op bestaande gebouwen, biedt kansen voor verdichting en verduurzaming van stedelijke gebieden. Claudia Siewers en Richard de Laat verkennen de juridische en praktische aspecten aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en de rechtszaal.

Funderingen (dinsdag 18 juni van 12:00 tot 13:00 uur)
Tijdens dit webinar gaan Richard de Laat en Dennis Reijnders in op de problematiek rondom funderingsschade, met aandacht voor de oorzaken, gevolgen en oplossingsstrategieën. We bespreken de verantwoordelijkheden van VvE’s en de leden, het besluitvormingsproces, vergoeding van schade aan leden die het appartement niet kunnen gebruiken en vastlegging over hoe zij kunnen omgaan met de risico's en kosten van funderingsherstel.

De Gebruiksovereenkomst  (dinsdag 2 juli van 12:00 tot 13:00 uur)
De gebruiksovereenkomst is een steeds vaker gebruikt middel zijn om afspraken vast te leggen als een appartementseigenaar (ver)bouwt, een installatie plaatst of gemeenschappelijke gedeelten op een andere wijze gebruikt. De mogelijkheden van de gebruiksovereenkomst worden wel begrensd door onder meer de wet, de akte van splitsing en de redelijkheid en billijkheid. Het is daarom nuttig te weten waar die grenzen precies liggen om te voorkomen dat een ongeldige gebruiksovereenkomst tot stand komt. In dit webinar behandelen Dennis Reijnders en Claudia Siewers de gebruiksovereenkomst van A tot Z en gaan we onder meer in op relevante onderwerpen en potentiële valkuilen in de gebruiksovereenkomst en de route van de totstandkoming van een gebruiksovereenkomst.

Warmtenetten (dinsdag 9 juli van 12:00 tot 13:00 uur)
VvE’s vormen een extra uitdaging bij het realiseren van warmtenetten. Hoe kunnen bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar gesteld worden voor benodigde installaties? Wat als slechts een deel van de eigenaren wenst deel te nemen? Hoe dienen de kosten te worden verdeeld? En wat verder te regelen als een appartementengebouw moet worden aangesloten op een groot warmtenet? Richard de Laat en Claudia Siewers geven u er tijdens het webinar antwoord op.

AVVR

Team

Datum

10 Apr 2024