0%

Gepubliceerd op: 04 Sep 2013

Wijzigingen in het Ontslagrecht

Wijzigingen in het Ontslagrecht

In april van dit jaar is het Sociaal Akkoord tussen het Kabinet en de Sociale Partners afgesloten. De hoofdpunten uit het Sociaal Akkoord zijn door Minister Asscher nu uitgewerkt in een concreet wetsvoorstel. In het wetsvoorstel vindt een aanpassing van het Flexrecht, het Ontslagrecht en de Werkeloosheidswet plaats.

De rechtspositie van de flexwerker wordt versterkt. Werknemers met tijdelijke contracten kunnen eerder aanspraak maken op een vaste aanstelling. Minister Asscher wil voorkomen dat werknemers tegen hun zin in langdurig op basis van tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever moeten werken. Daarom komt hij met een voorstel om werknemers met opeenvolgende tijdelijke contracten eerder aanspraak te laten maken op een vast contract. Niet na 3 jaar, zoals nu, maar al na 2 jaar.

Wijziging Ontslagrecht

Minister Asscher wil het Ontslagrecht eerlijker en eenvoudiger maken. Alle werknemers krijgen na een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op een vergoeding. Die kan worden gebruikt voor omscholing naar ander werk.

Er wordt dan niet langer gesproken over een “beëindigingsvergoeding”, maar van een zogenaamde “transitievergoeding”. Deze transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband en dient gebruikt te worden voor scholing, waardoor het voor werknemers makkelijker is om naar een andere baan of een ander beroep over te stappen.

De minister houdt vast aan toetsing vóóraf van het ontslag en de wettelijke bescherming van werknemers tegen ongerechtvaardigd ontslag.

Wijziging Werkeloosheidswet

De wettelijke maximale duur van de Werkeloosheidsuitkering wordt tussen 2016 en 2019 stap–voor-stap teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. In CAO’s kunnen tussen werkgevers en werknemers afspraken gemaakt worden over (nadere) aanvullingen. De aanpassingen in de WW gelden niet voor de huidige WW-gerechtigden. Voor oudere werknemers, die lastiger weer werk vinden, komen er overgangsmaatregelen.

De Minister verwacht dat de voorstellen vóór het einde van het jaar voor parlementaire behandeling naar de Tweede Kamer kunnen worden gezonden.

De minister wil de verbeteringen voor Flexwerkers vanaf 1 januari 2015 invoeren. De verandering in het Ontslagrecht en de WW wil hij vanaf 1 januari 2016 in laten gaan.

Klik hier voor meer informatie op Rijksoverheid.nl

AVVR

Team

Tags

Datum

04 Sep 2013