0%

Gepubliceerd op: 22 Sep 2020

Whitepaper Ontslag statutair bestuurder

Whitepaper Ontslag statutair bestuurder
Een statutair bestuurder is arbeidsrechtelijk gezien geen gewone werknemer, als hij al werknemer is. De statutair bestuurder heeft een bijzondere rechtspositie die zich op het snijvlak van het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht bevindt. Zo geldt voor een statutair bestuurder bijvoorbeeld geen preventieve ontslagtoets en heeft hij een zorgplicht jegens de vennootschap en haar aandeelhouders. Bij het (voornemen tot) ontslag van een statutair bestuurder is het dan ook noodzakelijk om zowel arbeidsrechtelijk als vennootschapsrechtelijk de juiste route te bewandelen en stappen te zetten. In dit whitepaper wordt uitgelegd hoe dat kan worden aangepakt. [contact-form-7 id="24613" title="Whitepaper Ontslag statutair bestuurder"]

AVVR

Team

Tags

Datum

22 Sep 2020