0%

Gepubliceerd op: 14 Mar 2017

Wanneer treedt de Omgevingswet in werking? Over een paar jaar

Wanneer treedt de Omgevingswet in werking? Over een paar jaar
Er kan geen nieuwsbrief worden geopend of daarin wordt de komst van de nieuwe Omgevingswet aangekondigd. Projectontwikkelaars vragen dan ook met enige regelmaat of zij zich inmiddels daarop moeten voorbereiden. Ik kan eenieder geruststellen; de inwerkingtreding van de Omgevingswet duurt nog wel even.

Inwerkingtreding

Het motto van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is ‘Eenvoudiger Beter’ als het gaat om de Omgevingswet. Dat klinkt goed al is de praktijk weerbarstiger. De eerste vraag moet echter altijd zijn: wanneer treedt de Omgevingswet in werking? Aanvankelijk werd 1 januari 2018 als ingangsdatum genomen. Na verloop van tijd werd dit 2018. Op 25 mei 2016 heeft minister Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer bericht dat “het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening” voorjaar 2019 wordt. Gelet op de gekozen bewoording belooft dat niet veel goeds. In de praktijk wordt dan ook aangenomen dat 2020 eerder voor de hand ligt en zelfs dat staat al op losse schroeven. Cruciaal onderdeel van de Omgevingswet is namelijk de digitale ondersteuning hiervan. Met één klik op een digitale verbeelding moet eenieder kunnen zien wat kan en mag. Het is een publiek geheim dat deze digitale ondersteuning nog niet heel ver ontwikkeld is. Niet alleen omdat de financiële middelen achterblijven bij de kosten, maar ook omdat het gewoon ontzettend lastig is om 26 wetten en nog veel meer ministeriële besluiten en andere regelingen te vatten op een digitale verbeelding. Het is hopen dat dit niet het zoveelste ICT debacle bij de overheid wordt.

Slotsom

Het zal dan ook nog wel even duren voordat de Omgevingswet werkelijk in werking treedt. Naast de dagelijkse beslommeringen is er dus nog voldoende tijd om je in de materie te verdiepen, tenzij je toevallig net die gemeente tegen het lijf loopt waar al wordt geëxperimenteerd met de Omgevingswet.

Datum

14 Mar 2017