0%

Gepubliceerd op: 28 Oct 2010

Vervangende machtiging ex artikel 5:121 BW (2)

LJN BP2154,Sector kanton Rechtbank Dordrecht 28 oktober 2010 - De machtiging ex artikel 5:121 BW is niet bedoeld om besluitvorming in de vergadering van eigenaars te bewerkstelligen. De procedure ex artikel 5.121 BW leent zich niet voor het verkrijgen van een machtiging om namens een ander in de vergadering van eigenaars te stemmen. Indien besluitvorming in die vergadering niet tot stand kan komen omdat partijen elkaars voorstellen blokkeren biedt het in de splitsingsakte gewijzigde artikel 37 lid 2 van het modelreglement mogelijkheden uit de impasse te geraken. Daarnaast kan een eenmaal genomen besluit ex artikel 5:130 BW ter vernietiging worden voorgelegd aan de kantonrechter.

Artikel 5:121 BW leent zich ook niet voor het verkrijgen van een machtiging tot wijziging van de statuten. Een dergelijke machtiging kan worden verzocht op grond van art. 5:140 jo art. 5:139 BW.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

AVVR

Team

Datum

28 Oct 2010