0%

Gepubliceerd op: 01 Jul 2011

Vervangende machtiging ex artikel 5:121 (3)

LJN: BR3103, Sector kanton Rechtbank Groningen 1 juli 2011 - Een eigenaar van een appartement verzoekt op grond van artikel 5:121 BW om vervangende machtiging achteraf voor het repareren van een intercom installatie en een vervangende machtiging voor nog uit te voeren schilderwerk. De gevraagde machtiging achteraf voor de intercom wordt geweigerd. Een machtiging achteraf is slechts mogelijk indien de betreffende werkzaamheden geen uitstel konden lijden en – naar moet worden aangenomen - de VvE heeft geweigerd de werkzaamheden uit te voeren. Dat verder uitstel niet mogelijk was is volgens de kantonrechter niet komen vast te staan. Voor het schilderwerk wordt de vervangende machtiging wel verleend. Vast staat, dat het schilderwerk hoognodig is en dat de kosten van de overgelegde offerte redelijk zijn.

Dat in de VvE sinds 1993 het besluit geldt dat het schilderwerk door de eigenaren zelf wordt uitgevoerd, maakt volgens de kantonrechter niet, dat de VvE de kosten niet voor haar rekening zou hoeven nemen. Een dergelijk besluit is namelijk nietig. Wanneer de appartementseigenaren tot een andere manier van kostenberekening willen komen, moet daarvoor de akte van splitsing worden gewijzigd. Zolang dat niet is gebeurd, geldt dat conform het modelreglement moet worden gehandeld en dat de gezamenlijke eigenaren dus moeten instaan voor de kosten van het buitenschilderwerk. Klik hier voor de volledige uitspraak.

AVVR

Team

Datum

01 Jul 2011