0%

Gepubliceerd op: 23 Jul 2014

Seminar Ondernemingsrecht en Zorg

Seminar Ondernemingsrecht en Zorg

Op 2 oktober 2014 organiseert de Advocaten van Van Riet samen met AAG en PARTzorg een seminar met als thema ‘ondernemingsrecht en zorg’, waar specialisten u bijpraten over nieuwe regels voor bestuurders en toezichthouders in de zorg, de financiering van vastgoed in de zorg en de kwaliteit van zorg.

Regels voor bestuur en toezichthouders geuniformeerd en aangescherpt – de Advocaten van Van Riet
In februari van dit jaar is voorontwerp van de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen gepubliceerd met als doel het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht in de (semi-)publieke sector. De regels voor aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling van bestuurders en toezichthouders in zorginstellingen worden daardoor aangescherpt. Voor slecht functionerende stichtingsbestuurders- en toezichthouders worden de ontslaggronden verruimd. Wij lichten het wetsvoorstel toe en informeren bestuurders hoe zij aansprakelijkheid kunnen voorkomen. De Advocaten van Van Riet bestaat uit 20 advocaten die zich onder meer bezighouden met ondernemingsrecht. Zij adviseert ondernemers en bestuurders, ook in de zorgsector.
Financiering van vastgoed van zorginstellingen - AAG
Van zorgorganisaties wordt verwacht dat zij als zorgondernemer in de markt actief zijn. Concreet betekent dit dat het risico, van het niet realiseren van de bezetting, voor rekening van de zorgorganisaties komt. Dit kan zorgen voor een andere dynamiek in de relatie met de bank en het verkrijgen van liquide middelen. Terwijl de kosten gelijk blijven. Op welke wijze zijn deze risico’s in de praktijk te benoemen en te kwantificeren? Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk wordt duidelijk hoe de risico’s benoembaar en te managen zijn. AAG, het expertise- en servicecentrum voor de zorg, adviseert zorginstellingen, onder meer over de financiering van het vastgoed.
Kwaliteit van zorg - PART-zorg
Zorginstellingen hebben te maken met vele kwaliteitseisen op allerlei terreinen, die ook nog eens voortdurend worden aangepast en verscherpt. Veel zorginstellingen hebben grote moeite om te voldoen aan de kwaliteitsnormen, en dat heeft weer direct gevolgen voor de continuïteit en de financierbaarheid van de zorginstelling. Hoe houdt je als bestuurder grip op de kwaliteitseisen? PART zorg is als interim- en projectbureau veel betrokken bij kwaliteit van zorg. Tijdens deze presentatie vertellen zij over hun werkwijze en geven zij hun visie over hoe de kwaliteit van zorg zich in de komende jaren zal gaan ontwikkelen. Hierbij worden praktijkvoorbeelden aangehaald. PART-zorg, een interim-managementbureau voor zorginstellingen, geeft een kijkje achter de schermen. Noteer de datum vast in uw agenda. Het seminar zal 's middags plaatsvinden van 15.00 uur tot 17.30 uur in Utrecht. Verdere informatie over de locatie en aanmelden wordt hier eind augustus bekendgemaakt.

AVVR

Team

Tags

Datum

23 Jul 2014