0%

Gepubliceerd op: 01 Jun 2011

Ontslag bestuurder

LJN:BQ8532, Rechtbank Arnhem 1 juni 2011 - In deze zaak bedacht een bestuurder zich. Na eerst zelf ontslag te hebben genomen als bestuurder van een VvE, weigerde zij haar bestuurstaken neer te leggen. De VvE eist met succes het doorhalen van de inschrijving als bestuurder in het handelsregister en vordert schadevergoeding van de voormalig bestuurder. Deze bestuurder stelt dat een bestuurder van een vereniging van eigenaars niet zelf ontslag kan nemen en baseert dit op art. 5:131 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW). De rechtbank verwerpt dit standpunt. Deze bepaling sluit ontslag door de bestuurder niet uit, ook het reglement van de VvE doet dat niet. Er is naar het oordeel van de rechtbank geen reden om aan te nemen dat de hoofdregel van rechtspersonenrecht dat een bestuurder tenzij wet of statuten dat expliciet verbieden, zelf ontslag kan nemen – welke bevoegdheid haar begrenzing niet vindt in een onmogelijkheid, maar in mogelijke schadeplichtigheid bij een onzorgvuldige ontslagname –, niet zou gelden voor de vereniging van eigenaars.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

AVVR

Team

Datum

01 Jun 2011