0%

Gepubliceerd op: 16 Mar 2011

Mededelingsplicht verkoper van een appartementsrecht

LJN: BQ1512, Rechtbank Rotterdam 16 maart 2011 - Kan een koper van een appartement de kosten van groot onderhoud verhalen op de verkoper als de verkoper wist dat die kosten er aan zaten te komen maar de koper daarover niet heeft geïnformeerd? Ja, beroep op dwaling slaagt. De onderzoeksplicht van de koper is ondergeschikt aan de mededelingsplicht van de verkoper. De verwijzing die verkoper in algemene zin naar de VvE voor meer informatie over de onderhoudstoestand van het complex volstaat niet als de verkoper al op de hoogte is van aankomend groot onderhoud. Voor de koper hoefde niet duidelijk te zijn wat de omvang van dat onderhoud was. de rechtbank acht het aannemelijk, dat de koopovereenkomst niet of voor een andere koopsom tot stand gekomen zou zijn indien de verkoper de koper wel op juiste wijze had geïnformeerd.

Klik hier voor de volledige uitspraak

AVVR

Team

Datum

16 Mar 2011