0%

Gepubliceerd op: 01 Apr 2015

Kennisontbijt voor de VvE beheerder

Kennisontbijt voor de VvE beheerder
In samenwerking met VGM NL , de landelijke brancheorganisatie voor vastgoedbeheerders, organiseert De Advocaten van Van Riet op 21 en 30 april 2015 de interactieve bijeenkomst 'Kennisontbijt voor de VvE beheerder’. Tijdens deze bijeenkomst komen tal van juridische kwesties aan de orde waarmee de professionele VvE beheerder in de dagelijkse praktijk te maken heeft. Wat is de positie van een groot-eigenaar in de VvE? Hoe stemt de groot-eigenaar in de vergadering en wanneer is sprake van belangenverstrengeling? Welk gebruik is toegestaan bij een appartement met de bestemming ‘bedrijfsruimte’ in de akte? En wat valt onder het begrip ‘woning’? Studenten, short stay, bed & breakfast, AirBNB? Deze en andere vragen worden behandeld aan de hand van de reglementen, rechtspraak en praktijkvoorbeelden tijdens de interactieve ontbijtsessie ‘Kennisontbijt voor de VvE beheerder’. Ook zal aandacht worden besteed aan de nieuwe VGM NL Model Beheerovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, versie 2015, die onlangs verschenen zijn. Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst van 21 april 2015 en klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst op 30 april 2015. Let op: het aantal deelnemers is beperkt.

AVVR

Team

Datum

01 Apr 2015