0%

Gepubliceerd op: 18 Feb 2014

Kennisbijeenkomst: Het nieuwe ontslagrecht

Kennisbijeenkomst: Het nieuwe ontslagrecht

Op 8 april 2014 organiseert de Advocaten van Van Riet een kennisbijeenkomst over het nieuwe ontslagrecht.

De regering heeft in het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid “het nieuwe Ontslagrecht” gepresenteerd. Wat gaat er precies voor u veranderen? Wordt ontslag goedkoper? Is de kantonrechtersformule niet langer van toepassing? Wat is een transitiebudget? Wordt de maximale duur van de WW-uitkering ingekort? Klopt het dat ik in het nieuwe Ontslagrecht al na twee jaar een vast contract moet aanbieden aan mijn flex-werker in plaats van drie jaar? Loopt een tijdelijk contract nog steeds vanzelf af, of moet ik als werkgever nadere actie ondernemen? Klopt het dat ik voor een ontslagen zieke werknemer moet gaan betalen?

De regering vindt dat de arbeidsmarkt flexibeler moet. Tegelijkertijd worden de regels op het gebied van flexibele arbeid in de praktijk soms verkeerd gebruikt. Anderzijds zorg het huidige ontslagstelsel ervoor, dat werkgevers moeilijk van werknemers afscheid kunnen nemen door vergaande ontslagbescherming. De doorstroming op de arbeidsmarkt wordt daardoor geblokkeerd. Ontslagprocedures zijn ondoorzichtig en relatief onvoorspelbaar. De kosten van de WW zijn bovendien enorm. De regering vindt dat mensen met een WW-uitkering gestimuleerd moeten worden om aan werk te komen. Het zijn voorbeelden van kwesties waar de nieuwe wet verandering in moet brengen. Tijdens de interactieve kennisbijeenkomst “Het Nieuwe Ontslagrecht” wordt u helder en duidelijk bijgepraat over de aankomende wijzigingen en de gevolgen daarvan voor uw bedrijfsvoering.
SPREKERS
De kennisbijeenkomst staat onder de deskundige leiding van de arbeidsrecht specialisten mrs. Marjolijn van Deventer, Leonie Oude Essink en Anne-Laura Dorland. Zij zijn allen advocaat bij De Advocaten van Van Riet, sectie arbeidsrecht.
DOELGROEP
HR Adviseurs, Bedrijfsjuristen, Directie, MT-leden, Leidinggevenden, en alle overige personen die beroepsmatig in het nieuwe Ontslagrecht geïnteresseerd zijn.
DATUM EN LOCATIE
De kennisbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 april 2014 op het kantoor van De Advocaten van Van Riet (Euclideslaan 201, te Utrecht) De bijeenkomst start om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Daarna bent u van harte uitgenodigd voor een afsluitende netwerkborrel. U maakt bij de afsluitende borrel bovendien kennis met andere Advocaten van Van Riet en hun gespecialiseerde praktijken op het gebied van vastgoed, ondernemingsrecht en insolventierecht. Aan deelname aan het seminar (Het nieuwe Ontslagrecht) zijn geen kosten verbonden.
AANMELDEN
Aanmelden kan tot 20 maart 2014 via e-mail: aanmelden@kennisvanvanriet.nl Let op: het aantal deelnemers is beperkt. Schrijf snel in, want vol = vol.

AVVR

Team

Tags

Datum

18 Feb 2014