0%

Gepubliceerd op: 11 Apr 2023

Het exclusief toebedelen van een gemeenschappelijk gedeelte aan een appartementseigenaar door een VvE

Het exclusief toebedelen van een gemeenschappelijk gedeelte aan een appartementseigenaar door een VvE

Onze advocaat Dennis Reijnders schreef voor Stichting VvErecht.nl een bijdrage naar aanleiding van een recente relevante uitspraak van de Hoge Raad voor in appartementsrechten gesplitste objecten waarbij gemeenschappelijke delen voor onbepaalde tijd exclusief worden toebedeeld aan een appartementseigenaar. Volgens de Hoge Raad kwalificeert dit namelijk niet als een beheerhandeling, maar als een beschikkingshandeling. De akte van splitsing kan met dit doel uitsluitend worden gewijzigd met medewerking van alle appartementseigenaars en niet met een 80%-besluit ex artikel 5:139 lid 2 BW. Alle details hierover en antwoord op de vraag wie dan de kosten voor wijziging van de akte van splitsing dient te dragen zijn terug te lezen in de publicatie.

Klik hier om de volledige publicatie te lezen >

Datum

11 Apr 2023