0%

Gepubliceerd op: 28 May 2013

Ernstig verstoorde verhoudingen: besluit tot verwijdering uit vergadering

LJN: CA1152 | Sector kanton Rechtbank Alkmaar | 12 februari 2013 - In een ALV raken de gemoederen dermate verhit, dat de voorzitter besluit de gemachtigde van enkele eigenaars uit de vergadering te verwijderen. De kantonrechter laat dat besluit in stand. Ook verzoeken tot vernietiging van andere besluiten, waaronder het besluit om geen nieuwe jaarstukken op te maken over een boekjaar dat reeds is afgerond, worden afgewezen.

Volledige uitspraak: LJN: CA1152 | Sector kanton Rechtbank Alkmaar | 12 februari 2013

AVVR

Team

Datum

28 May 2013