Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden
in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

 • mr. Mirte Beker staat geregistreerd op de rechtsgebieden Huurrecht en Verbintenissenrecht;
 • mr. JanJacob Bijkerk staat geregistreerd op het rechtsgebied Vastgoedrecht;
 • mr. Diederick van Dalen staat geregistreerd op het rechtsgebied Insolventierecht;
 • mr. Lies van Dooren staat geregistreerd op het rechtsgebied Bouwrecht;
 • mr. Wouter van Galen staat geregistreerd op het rechtsgebied Omgevingsrecht;
 • mr. Rixt Holsbrink staat geregistreerd op het rechtsgebied Huurrecht;
 • mr. Maarten Jansen staat geregistreerd op het rechtsgebied Insolventierecht;
 • mr. Anne Koopman staat geregistreerd op het rechtsgebied Arbeidsrecht;
 • mr. Richard de Laat staat geregistreerd op het rechtsgebied Vastgoedrecht;
 • mr. Kim Meekes staat geregistreerd op het rechtsgebied Insolventierecht;
 • mr. Harke Plas staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Burgerlijk Procesrecht met het sub rechtsgebied Litigation, en het hoofdrechtsgebied Ondernemingsrecht met de sub rechtsgebieden Fusies en overnames, Vennootschappen, Bestuurdersaansprakelijkheid en Stichtingen en Verenigingen;
 • mr. Dennis Reijnders staat geregistreerd op het rechtsgebied Vastgoedrecht;
 • mr. Jeroen Rouers staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Insolventierecht met de sub rechtsgebieden Faillissement en Surseance van betaling en het hoofdrechtsgebied Ondernemingsrecht met de sub rechtsgebieden Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschappen en Verenigingen en stichtingen.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen
van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder
geregistreerd hoofdrechtsgebied.